Puredent salgs- og leveringsbetingelser

Puredent salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af produkter og/eller tjenesteydelser fra Puredent ApS.

Ved accept af levering af produkter og tjenesteydelser, accepteres betingelserne i denne aftale ligeledes. Denne aftale er til enhver tid gældende, medmindre der er indgået en særskilt købsaftale med Puredent ApS.

Bestilling af produkter og tjenesteydelser

Produkter kan bestilles hos Puredent ApS pr. telefon, brev og e-mail til bestil@puredent.dk eller via webshoppen. En ordre kan annulleres af Puredent ApS, efter Puredent ApS’s eget skøn.

Priser

Priser, specifikationer, leveringstider og vilkår fremgår af tilbud, prislister eller på forespørgsel. De kan ændres uden forudgående varsel, kan ikke overdrages og gælder kun for nye køb fra Puredent ApS.

Puredent ApS tager forbehold for tryk- og stavefejl, fejl i priser eller udeladelser, som konsekvens af misbrug af et domæne og dets funktioner, som er ejet af Puredent ApS.

Alle priser er ab lager og ekskl. moms, gebyrer og forsendelsesomkostninger, som kan variere. Priser, produkter, produktsammensætning, bundling eller valutakurser kan ændres uden varsel.

Levering

Ved køb af produkter hos Puredent ApS er Puredent ApS’s standard salgs- og leveringsbetingelser til enhver tid gældende. Leveringstiden er normalt få arbejdsdage. Der kan forekomme forsinkelser ved forsinket varelevering fra Puredent ApS’s leverandører. Puredent ApS’s leveringstid er derfor altid en estimeret leveringstid. Puredent ApS fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering.

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer og sammensætning.

Forsendelse

Pakkeforsendelser foretages med Post Nord indenfor Danmarks grænser, dog med enkelte undtagelser pga. f.eks. stor vægt. Alle forsendelser faktureres efter vægt. Hastelevering faktureres som svarer til Puredent´s ApS merudgift.

Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal køber selv rette henvendelse til transportøren, oftest Post Nord. Puredent ApS er ikke ansvarlig for dækning af transportskader.

Betalingsbetingelser

Kunden skal betale alle fakturaer, for produkter og/eller tjenesteydelser, følgende de på fakturaen oplyste betalingsterminer, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Efter forfaldsdato beregnes 2,00% i rente pr. påbegyndt måned samt 100 kr. i rykkergebyr.

Reklamation

Såfremt varen, eller dele deraf, viser sig at være mangelfuld/fejlbehæftet (fabrikations- og materialefejl) har køberen et års reklamationsfrist fra modtagelsesdagen.

Reklamation skal meddeles Puredent ApS snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Puredent ApS er forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber; eksempelvis som følge af fejlagtig håndtering, uautoriseret reparation eller brug, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart.

Returnering af varer

Puredent ApS tager kun varer retur efter forudgående aftale. Ved kreditering opkræves et administrationsgebyr på 10% af fakturabeløbet. Er varen ikke komplet og dermed ikke kan videresælges til anden kunde, fratrækkes et beløb, som svarer til omkostningen, ved at gøre varen komplet igen.

Omkostninger til tilbagelevering af varen til Puredent ApS påhviler kunden. Bestillingsvarer tages ikke retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Fortrolighedspolitik

Puredent ApS forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Puredent ApS vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Puredent ApS vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Puredent ApS, i henhold til lov om produktansvar eller i øvrigt kan gøres ansvarlig overfor køberen, er Puredent´s ansvar begrænset til produktansvaret og omfatter således ikke ansvar for forsinket produktleverance, eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger eller driftstab.

Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af denne aftale, er Puredent ApS ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, særlige eller indirekte skader. Puredent ApS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Puredent ApS er ikke ansvarlig for nogen skadeserstatning, der overstiger fakturabeløbet for det gældende produkt.

Puredent standard salgs- og leveringsbetingelser, v201909

DK, SE, NO, IS